за повече информация се обадете на +359 910 92 600
Get Adobe Flash player

IvanY

Обявление за обществена поръчка 1365 от дата 08/08/2014

 

      Обявление за обществена поръчка 1365 от дата 08/08/2014 “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на “МБАЛ-Мездра” ЕООД, гр. Мездра”

Share

Обявление за обществена поръчка 1229 от дата 16.06.2014

 

Обявление за обществена поръчка 1229 от дата 16/06/2014 “ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА “МБАЛ-МЕЗДРА”  ЕООД ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ”

Share