За повече информация, моля звънете на 0910 55555555

Monthly Archives: март 2022

Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве

 

В изпълнение на „Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве“ родилното отделение на „МБАЛ-Мездра“ ЕООД извършва слухов скрининг на всички новородени деца след информирано съгласие на родител или настойник.Основната цел на програмата е да се осигури устойчивост на провежданите политики в областта на майчиното и детско здраве.

През изминалата 2021 година са направени по програмата 106 изследвания на новородени деца. Информация за програмата, вида на изследването и резултати от него пациенти могат да получат на телефон 0878147495.

 

Loading

Share