За повече информация, моля звънете на +359 910 92 423

Административни услуги

 

ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ „МБАЛ-МЕЗДРА” ЕООД

 

Услуга Срокове Такси
    Писмено съобщение за раждане     5 дни, като деня на раждане не се брои.
    При мъртвородено не по-късно от 24 часа от раждането
Не заплаща
    Писмено съобщение за смърт     2-часа след смъртта Не заплаща
    Издаване на болничен лист от лекуващите лекари и ЛКК     1.Болничен лист за цялото време на болничното лечение се издава еднолично от лекуващия лекар. В случаите, когато след болничното лечение болният се нуждае и от домашно лечение, при изписването се издава един болничен лист от ЛКК, в който се включват дните за болничното лечение, включително денят на изписването, както и не повече от 30 дни за домашно лечение.
    2. Болничен лист за болнично лечение се издава задължително от деня на постъпването, независимо дали преди това осигуреният има издаден друг болничен лист.
    3. Болничен лист за домашно амбулаторно лечение се издава от ЛКК.

Не заплаща

 

 

 

 

Не заплаща

 

30 лв.

    Издаване на дубликат на болничен лист

    Дубликат на болничен лист се издава от лечебното заведение, което е издало оригинала, срещу писмено искане от осигурителя, от осигурения или от самоосигуряващото се лице. В молбата се посочва причината, поради която се иска дубликат. На издадения болничен лист се вписва „Дубликат“.    
    Молбата, срещу която се иска дубликат от болничен лист, се прилага в ЛАК.

10 лв.
    Издаване на медицинска документация (медицински рецепти, предписания, протоколи, удостоверения, свидетелства, експертизи и др.)   30 лв.
    Изготвяне на етапна епикриза     Пациент, настанен на лечение в стационарния блок на лечебно заведение за болнична помощ, при който в хода на диагностиката и лечението се установи необходимост от определен обем спешна медицинска помощ, която не може да бъде осъществена в лечебното заведение, се превежда своевременно в друго лечебно заведение, което може да осъществи тази дейност. Превеждащото лечебно заведение изготвя етапна епикриза, към която се прилагат всички медицински документи за извършените диагностични, консултативни и лечебни дейности. Не заплаща
    Изготвяне на епикриза при изписване на пациент от лечебно заведение за болнична помощ или от дом за медико-социални грижи     В деня на изписването на пациент от лечебно заведение за болнична помощ се издава епикриза в три екземпляра – за пациента, за изписващото лечебно заведение и за лечебното заведение за първична извънболнична помощ, където лицето е регистрирано. В случай, че в деня на изписването лечебното заведение все още не разполага с резултатите от извършени при пациента изследвания, които трябва да бъдат посочени в епикризата, по изключение епикризата може да бъде издадена до една седмица от деня на изписването на пациента. Не заплаща
    Издаване на разрешение за кремация     Разрешението се издава от лекаря, установил настъпването на смъртта, или лекаря, извършил аутопсията за починалите в лечебното заведение. Не заплаща

 

Loading

Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *