За повече информация, моля звънете на +359 910 92 423

Кариери

 

„МБАЛ – Мездра“ ЕООД разполага с вакантни места за всички нива медицински специалисти
За служители, които живеят в гр. Враца, е осигурен ежедневен транспорт от и до града
„МБАЛ – Мездра“ ЕООД е болнично заведение за активно лечение на остри и обострени хронични заболявания в областта на вътрешните, детските болести, неврологията, хирургията и акушерството и гинекологията на населението на общините Мездра и Роман, както и на всеки, потърсил медицинска помощ от болницата.
„МБАЛ – Мездра“ ЕООД е единственото лечебно заведение в района, което осигурява 24-часова квалифицирана медицинска помощ, както и възможност за медико-диагностична помощ.
Структурата на болницата:
Консултативно-диагностичен блок, който включва:
• Приемно-консултативни кабинети: регистратура, хирургичен, гинекологичен, терапевтичен, детски, неврологичен, спешен.
• Медико-диагностични лаборатории:
= Клинична лаборатория – II-ро ниво на компетентност по Медицински стандарт Клинична лаборатория;
= Микробиологична лаборатория – II-ро ниво на компетентност по Медицински стандарт Микробиология.
Стационарен блок с осем отделения и общ брой на леглата – 82:
• Отделение по вътрешни болести: с 21 легла, II-ро ниво на компетентност;
• Отделение по детски болести: с 10 легла, I-во ниво на компетентност,
• Отделение по акушерство и гинекология: с 15 легла, II-ро ниво на компетентност.
• Отделение по хирургия: с 12 легла, II-ро ниво на компетентност,
• Отделение по нервни болести: с 18 легла, II-ро ниво на компетентност,
• Отделение по анестезия и интензивно лечение: с 6 легла, II-ро ниво на компетентност,
• Отделение по образна диагностика: II-ро ниво на компетентност,
• Отделение по обща и клинична патология.
Болницата разполага с вакантни места за всички нива медицински специалисти.
За служители, които живеят в гр. Враца, е осигурен ежедневен транспорт от и до града – сутрин, обед и вечер.
За контакти:
0877 00 00 70 Светозар Луканов – Управител,
0878 15 36 99 Христина Ватова – Главна медицинска сестра,
Email: mbalmz@abv.bg
 
 
 

 

 

Loading