За повече информация, моля звънете на +359 910 92 423

Организационна структура

 

Юридическият статут и управлението е съобразено с изискванията на ЗЛЗ.

Структурата на лечебното заведение е съгласно Организационната структура (Информационно приложение 1) и  включва четири функционално обособени блока:

    1. Диагностично-консултативен блок с приемно-консултативни кабинети по основните специалности, медико-диагностични лаборатории и отделения без легла и кабинети по образна и функционална диагностика.
    2. Стационарен блок.
    3. Болнична аптека.
    4. Административно-стопански блок.

 

СТРУКТУРА НА ЗВЕНАТА НА “МБАЛ-МЕЗДРА” ЕООД

І. ДКБ

 1. Медикодиагностични лаборатории

1.1.1.Клинична лаборатория

1.1.2. Микробиологична лаборатория

2. Отделение “Образна диагностика”

3. Отделение “Обща и клинична патология”

 ІІ.СТАЦИОНАР

2.1.Вътрешно отделение  – 27 легла, организирани в следните сектори:

– Сектор по гастроентерология

– Сектор по нефрология

– Сектор по ендокринология

– Сектор по кардиология

– Сектор по пневмология

– Сектор за неинвазивна функционална диагностика на ССС

– Ендоскопски кабинети за горна и долна ендоскопия

2.2.Детско отделение – 14 легла, от тях:

– Сектор за лечение на деца с повишен инфекциозен риск (изолатор) – 3 легла

2.3.Акушеро-Гинекологично отделение с две операционни зали и две родилни зали – 15 легла, от тях:

– Родилен сектор

– Патологична бременност

– Гинекологичен сектор;

– Неонатологичен сектор

– Сектор за раждащи с повишен инфекциозен риск (изолатор).

2.4.Хирургично отделение и операционен блок – 17 легла, от тях:

  – Сектор по съдова хирургия – 3 легла

2.5.Неврологично отделение – 22 легла от тях:

– Кабинет електроенцефалограма

– Кабинет доплер-сонография

2.6.Отделение „Анестезия и интензивно лечение” – 6 легла, от тях

– оперативни – 2 легла;

– кардиологични – 2 легла;

– педиатрични – 1 легло;

– неврологично – легло;

 ІІІ.БОЛНИЧНА АПТЕКА

 ІV. АДМИНИСТРАТИВНО СТОПАНСКИ БЛОК

 4.1 АДМИНИСТРАЦИЯ

4.1.1. Управление

4.1.2. Финансово икономически отдел

4.1.3. Информационно техническо обслужване, деловодство и архив

 4.2. ПОМОЩНИ ЗВЕНА

4.2.1. Материално техническо снабдяване и обслужване

4.2.2.Централна стерилизация

4.2.3.Пералня

4.2.4.Медицински транспорт

4.2.4. Кухня

4.2.5. Парно

Loading

Share