За повече информация, моля звънете на +359 910 92 423

Детско отделение

Началник:

д-р Веселка Павлова – специалист по Детски болести

Лекарски екип:

д-р Веселка Андреева – специалист по детски болести

д-р Олга Василева – специалист по Детски болести

д-р Илмен Василев – специалист по детски болести

д-р Петя Цветкова – лекар специализант по детски болести

Консултант:

д-р Мариана Киркова – специалист УНГ, отоневролог.

 

 

 Цени на клиничните пътеки (КП), съгласно Договор № РД-НС-01-4 от 18.12.2013 г.
между НЗОК и БЛС.

КП № КП име цена
102 Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст 1 055 лв.
103 Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст 711 лв.
292 Токсоалергични реакции при лица под 18 години 128 лв.
308 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст 277 лв.
61 Остър и обострен хроничен пиелонефрит (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 18 г.) 806 лв.
74 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 18 г.) 408 лв.

Loading

Share