За повече информация, моля звънете на +359 910 92 423

Отделение за анестезиология, реанимация и интензивно лечение (ОАИЛ)

Началник отделение:

д-р Цеца Петрова – специалност Анестезиология

Лекарски екип:

д-р Красимир Николов – със специалност Анестезиология

д-р Нина Мишонова – със специалност Анестезиология

д-р Мария Ангелова – със специалност Анестезиология

д-р Ростислав Стефанов – със специалност Анестезиология

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Цени на клиничните пътеки (КП), съгласно Договор № РД-НС-01-4 от 18.12.2013 г.
между НЗОК и БЛС.

КП № КП име цена
154 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок 1 109 лв.
155 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването 6 800 лв.
199 Тежка черепно-мозъчна травма—консервативно поведение 1 621 лв.
52 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. Клас без механична вентилация 1 621 лв.
56 Ритъмни и проводни нарушения 2 453 лв.
291 Токсоалергични реакции при лица над 18 години 939 лв.
1 Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 1 8 г.) 130 лв.
3 Паренхимен мозъчен кръвоизлив (на основание чл.166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 18 г.) 420 лв.
18 Епилепсия и епилептични пристъпи над 18 (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 18 г.) 450 лв.

Loading

Share