За повече информация, моля звънете на 0910 55555555

Доставка на лекарствени средства, инфузионни разтвори, психотропни вещества и наркотични вещества за нуждите на пациентите на “МБАЛ Мездра” ЕООД по обособени позиции от 1 до 16

 

 

РЕШЕНИЕ №8 от 20.01.2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ от 20.01.2015 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБРАЗЦИ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ    (свали от тук като таблица)

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА

ПРОТОКОЛИ

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА

РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ

 

 

 

 

 

 

Loading