За повече информация, моля звънете на +359 910 92 423

Доставка на медицински консумативи, лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на пациентите на „МБАЛ – Мездра”ЕООД по обособени позиции от 1 до 22

 

РЕШЕНИЕ № 48 от 21.04.2015 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА № 50 / 27.04.15 г.

ОБЯВЛЕНИЕ от 21.04.2015 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБРАЗЦИ към документацията

Техническо предложение (свали от тук)

Ценово предложение (свали от тук)

Разяснения по документацията

Протоколи

Доклад на комисията

Решение за класиране

 

 

 

 

 

 

Loading

Share