За повече информация, моля звънете на +359 910 92 423

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Мездра” ЕООД, гр. Мездра

 

 

Публична покана

Документация

Образци към документацията

Протокол

 
 
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПОКАНАТА – 30.11.2015 г.
ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ -02.11.2015 г. 09:30 ч.


 

 

 

Loading