за повече информация се обадете на +359 910 92 600
Get Adobe Flash player

За пациента

 

Етичен Кодекс на служителите на “МБАЛ – Мездра” ЕООД

Европейска харта за правата на пациента

Права на пациента

Програма по промоция на кърменето

 

Цени на клиничните пътеки (КП), съгласно Договор № РД-НС-01-4 от 18.12.2013 г.
между НЗОК и БЛС.

КП №  име на клиничната пътека цена
141 Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение 620 лв.
142.2 Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания от 14 гест. с. до 20 гест. с. Включително (на основание § 4, т.2 от ПЗР на НРД за МД за 2014г. договорът се сключва ог датата на подписване) 774 лв.
143 Интензивни грижи при бременност с реализиран риск 461 лв.
144 Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 37 г.с. 300 лв.
145 Нерадикално отстраняване на матката 600 лв.
146 Радикално отстраняване на женски полови органи- (на основание § 4. т.2 or I13P на НРД за МД за 2014г. договорът се сключва от датата на подписване) 120 лв.
147 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи 920 лв.
148 Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне2) аборта и/или многоплодна бременност и/или инвитро оплождане и/или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия) 200 лв.
149 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи 200 лв.
150 Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената 420 лв.
151 Диагностични процедури и консервативно лечение на на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход 345 лв.
152 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената 700 лв.
279 Грижи за здраво новородено дете 420 лв.
26 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт (на основание чл. 166 or НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 18 г.) 426 лв.
27 Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 1 8 г.) 333 лв.
47.1 Нестабилна форма на Ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронанография и болничен престой до 1 ден 700 лв.
47.2 Нестабилна форма на Ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронанография и минимален болничен престой 3 дни 600 лв.
59 Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014 1. договорът се сключва за ЗОЛ над 18 г.) 545 лв.
90 Хронична обструктивна белодробна болест—остра екзацербация (на основание § 4, т.2 от ПЗР на НРД за МД за 2014г. договорът се сключва от датата на подписване. ;На основание чл.166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 1 8 г.) 431 лв.
91 Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст – нова 497 лв.
92 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст (на основание § 4, т.2 от ПЗР на НРД за МД за 2014г. договорът се сключва от датата на подписване) 580 лв.
94 Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години (на основание § 4. т.2 от ПЗР на НРД за МД за 2014г. договорът се сключва от датата на подписване) 230 лв.
96 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години (на основание § 4, т.2 от ПЗР на НРД за МД за 2014г. договорът се сключва от датата на подписване) 800 лв.
99 Декомпенсирана хронична дихател на недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години (на основание § 4, т.2 от ПЗР на НРД за МД за 2014г. договорът се сключва от датата на подписване) 390 лв.
104 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години 1 024 лв.
102 Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст 1 055 лв.
103 Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст 711 лв.
292 Токсоалергични реакции при лица под 18 години 128 лв.
308 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст 277 лв.
61 Остър и обострен хроничен пиелонефрит (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 18 г.) 806 лв.
74 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 18 г.) 408 лв.
7 Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми + Вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми 605 лв.
154 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок 1 109 лв.
155 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването 6 800 лв.
199 Тежка черепно-мозъчна травма—консервативно поведение 1 621 лв.
52 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. Клас без механична вентилация 1 621 лв.
56 Ритъмни и проводни нарушения 2 453 лв.
291 Токсоалергични реакции при лица над 18 години 939 лв.
1 Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 1 8 г.) 130 лв.
3 Паренхимен мозъчен кръвоизлив (на основание чл.166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 18 г.) 420 лв.
18 Епилепсия и епилептични пристъпи над 18 (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 18 г.) 450 лв.
33 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 18 г.) 558 лв.
158 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години 624 лв.
159 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 години (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 8 г.; под 8г. само в условията на спешност) 426 лв.
160 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години 574 лв.
162 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години (на основание чл. 165 от НРД за МД за 2014г., договорът се сключва за всички кодове с изключение на: 54.93:54.94 ) 601 лв.
164 Оперативни процедури върху апендикс (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 8 г.; под 8г. само в условията на спешност) 1 127 лв.
165 Хирургични интервенции за затваряне на стома (на основание чл. 166 ог НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 8 г.; под 8г. само в условията на спешност) 1 720 лв.
166 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство (на основание чл. 166 or НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 8 г.; под 8г. само в условията на спешност) 1 000 лв.
167 Оперативни процедури при хернии (на основание чл.166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 8 г.; под 8г. само в условията на спешност) 1 500 лв.
168 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014 г. за ЗОЛ под 18 г,- само в условията на спешност) 1 200 лв.
169 Конвенционална холецистектомия (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 8 г.; под 8г. само в условията на спешност) 1 100 лв.
175 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност (на основание чл. 1 66 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 8 г.; под 8г. само и условията на спешност) 200 лв.
176 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 2 000 лв.
177 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години (на основание § 4, т.2 от ПЗР на НРД за МД за 2014г. договорът се сключва от датата на подписване и само в условията на спешност) 1 375 лв.
178 Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 8 г.; под 8г. само в условията на спешност) 714 лв.
179 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Т1-4, N0-2, МО (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 8 г.: под 8г. само в условията на спешност) 500 лв.
180 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия (на основание чл.166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 8 г.) 454 лв.
181 Оперативно лечение при остър перитонит 700 лв.
182 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 475 лв.
183 Консервативно лечение при остри коремни заболявания (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014г. се сключва за ЗОЛ над 18г.; На основание чл. 165 от НРД за МД за 2014. договорът се сключва за всички кодове с изключение на: К 65.0) 3 300 лв.
184.1 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани (на основание чл.166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 8 г.; под 8г. само в условията на спешност) 1 330 лв.
185 Лечение на тумори на кожа и лигавици—злокачествени и доброкачествени новообразувания с минимален болничен престой 1 ден (на основание чл.166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 8 г.) 384 лв.
188 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 8 г.; под 8г. само в условията на спешност) 1 052 лв.
194 Консервативно лечение на съдова недостатъчност (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 18 г.; На основание чл. 165 от НРД за МД за 2014. договорът се сключва само за код: I 80.2; I 82.1) 450 лв.
198 Тежка черепно-мозъчна травма—оперативно лечение (на основание § 4, г.2 от ПЗР на НРД за МД за 2014г. договорът се сключва от датата на подписване и само в условията на спешност) 160 лв.
202 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми 400 лв.
203 Хирургично лечение при травма на главата 500 лв.
214.2 Спешни състояния в гръдната хирургия (на основание § 4. т.2 от ПЗР на НРД за МД за 2014г. договорът се сключва от датата на подписване) 550 лв.
283 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 5 години) 100 лв.

 

Share