За повече информация, моля звънете на +359 910 92 423

Поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Този уебсайт („Сайтът“) се управлява от „МБАЛ МЕЗДРА” ЕООД, ЕИК: 106512909. „МБАЛ Мездра” ЕООД отдава голямо значение на защитата на личните данни и се задължава да съблюдава законовите разпоредби за защита на данните. Целта на настоящата политика е да бъдете информирани какви лични данни бихме събрали за вас, с каква цел, срок и какви са вашите права.

  • „МБАЛ Мездра”ЕООД и защитата на личните ви данни

„МБАЛ Мездра” ЕООД спазва най-високи нива на поверителност на личните данни. Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага за личните данни, които събираме чрез Сайта, както и при предоставяне на услугите ни.

  • Каква информация събираме

Възможно е да събираме лични данни за вас, когато използвате Сайта ни или изберете нашите услуги. В повечето случаи самите вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да ни изпратите информация за себе си, а в други случаи ние изискваме личните ви данни, за да спазим законово задължение, за сключване на договор или защитим наш законен или Ваш жизненоважен интерес. В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за вас:

Име, ЕГН, данни по лична карта, адрес, дата на раждане, образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, данни за здравословно състояние, генетичен и биологичен материал, телефонен номер за контакт, електронен адрес и др.

Чувствителните лични данни, които събираме се използват за осигуряването на здравни грижи и лечение, както и медицинска диагноза.

  • Как използваме и споделяме информацията ви

Ние обработваме личните данни, които събираме с цел:

  • По отношение на услугите в Сайта: записване на час за преглед, за първоначален преглед, промоционални кампании, лабораторни резултати, както и да отговаряме на ваши запитвания или друга кореспонденция.
  • По отношение на услугите, предоставяни в самото лечебно заведение: изледвания, лечение и медицинска диагноза, видео и звукозапис с цел вашата защита и предоставяне на по-качествени услуги и ниво на здравеопазване.

Всички лични данни, които доброволно ни предоставите при използване на онлайн регистрационните ни форми, ще се използват за оценка на дейността ни или предоставяне на конкретната услуга, за която се регистрирате.

„МБАЛ Мездра” ЕООД използва трети страни за подпомагане на определени дейности или при изпълнение на законово задължение, а именно: външни консултации със специалисти, центрове за НАП, НОИ, НЗОК, общини, счетоводни кантори, хостинг и поддръжка на уебсайта и комуникации.

В някои случаи тези трети страни в тази сфера на работа могат да получат вашите данни.

„МБАЛ Мездра” ЕООД обаче винаги ще контролира и ще подсигури най-висока сигурност на данните ви.

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания и непредоставянето на личните данни би могло да доведе до отказ от предоставяне на услугата ни.

  • Употреба на бисквитки на Сайта

„МБАЛ Мездра” ЕООД не събира или обработва лични данни чрез функционалните бисквитки, използвани от Компанията. Докога съхраняваме информацията ви. Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за вас, до срока на предоставяната услуга или в предвидените срокове в действащото законодателство.

  • Сигурност

„МБАЛ Мездра” ЕООД, взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

  • Прехвърляне между държави

Трансферът, съхранението и обработката на лични данни, събрани чрез Сайта е обезпечен с съвременни технически средства. „МБАЛ Мездра” ЕООД няма да прехвърля данните ви извън рамките на ЕИП. „МБАЛ Мездра” ЕООД може да предостави, също така вашите лични данни на трети страни, които ще обработят данните съобразно инструкциите и под отговорността на болницата или съгласно закон.

  • Достъп, корекции и оттегляне

По всяко време можете да поискате от „МБАЛ Мездра” ЕООД да ви предостави информация за личните данни, които са събрани и съхранява за вас. Можете също така да изискате „МБАЛ Мездра” ЕООД да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни.

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни спрямо „МБАЛ Мездра” ЕООД. Информираме ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба за начина, по който се обработват данните ви до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.

Част от правата ви като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни.

Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели „МБАЛ Мездра” ЕООД я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

Ако имате въпроси по отношение защитата на данните, можете да се обърнете към “МБАЛ – Мездра” ЕООД и нашето Длъжностно лице по защита на данните:

aдв. Виктория Данкова

гр.Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, ул. Св. Св. Кирил и Методий №11, ет.1, офис 2

имейл:lawyer.dankova@gmail.com

тел: 0888 75 16 94

Loading

Share