За повече информация, моля звънете на 0910 55555555

Профил на купувача до 02.12.2014 г.

 

Обществена поръчка с предмет:„Избор на кредитна институция за предоставяне на оборотен кредит в размер до 200 000 лв (двеста хиляди лева) за нуждите на „МБАЛ-МЕЗДРА” ЕООД”

публикувано на 24.11.2014 г.

публикувано на 24,11.2014 г.

публикувано на 24,11.2014 г.

 
 
Обявление за обществена поръчка 1597 от дата 18.08.2014 г., „Доставка на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ-Мездра“ ЕООД, гр.Мездра с особени позиции:
1.Гастроскопска видео система;
2.Многоункционален цифров 3D/4D ехограф“

публикувано на 18.08.2014 г.

публикувано на 18.08.2014 г.

публикувано на 18.08.2014 г.

публикувано на 5.11.2014 г.

публикувано на 14.11.2014 г.

публикувано на 01.12.2014 г.

публикувано на 01.12.2014 г.

 

 

Обявление за обществена поръчка  „ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ-МЕЗДРА“ ЕООД ЗА СРОК ОТ 1 (ЕДНА)ГОДИНА ОТ ДАТАТА НА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА“

публикувано на 10.07.2014 г.

 

 

Обявление за обществена поръчка 1365 от дата 08/08/2014 „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на “МБАЛ-Мездра” ЕООД, гр. Мездра“

публикувано на 08.07.2014 г.

публикувано на 08.07.2014 г.

публикувано на 08.07.2014 г.

публикувано на 03.11.2014 г.

 

 

Обявление за обществена поръчка 1229 от дата 16/06/2014 „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ-МЕЗДРА“  ЕООД ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ“

публикувано на 16.06.2014 г.

публикувано на 16.06.2014 г.

публикувано на 16.06.2014 г.

Решение № 87 от 25,09,2014 г за Класиране по обществената поръчка

 

 

Предварително обявление за обществени поръчки

публикувано на 26.02.2014 г. 

публикувано на 26.02.2014 г. 

публикувано на 26.02.2014 г. 

публикувано на 26.02.2014 г. 

публикувано на 26.02.2014 г. 

публикувано на 26.02.2014 г

 
 

 

Loading