За повече информация, моля звънете на +359 910 92 423

Клинична лаборатория

 Клиничната лаборатория не работи по договор с НЗОК.

телефон: 0910 92 651 GSM: 0878 156 850

Началник:  д-р Красимира Георгиева, специалност „Клинична лаборатория”

      На Лабораторията е присъдено второ ниво на компетентност по медицински стандарт,  оборудвана е  с нужната съвременна апаратура .  Тук работят дългогодишно доказани специалисти, с нужната квалификация, опит и  професионално отношение. 

      Лабораторията обслужва амбулаторни пациенти срещу заплащане на касата на лечебното заведение по цени на утвърден ценоразпис.

Извършвани изследвания:

1. Кръвна картина – поне 8 показатели

 5.50 лв.

2. Диференциално броене на левкоцити

 4.50 лв.

3. Морфология на еритроцити

 4.50 лв.

4. Скорост на утаяване на еритроцити

 2.80 лв.

5. Протромбиново време

 3.40 лв.

6. АРТТ

 3.40 лв.

7. Фибриноген

 3.40 лв.

8. Химични изследв. с течни реактиви

 1.20 лв.

9. Количество белтък в урината

 3.00 лв.

10. Седимент

 2.30 лв.

11. Окултни кръвоизливи

 3.00 лв.

12. Глюкоза

 3.00 лв.

13. Кръвно захарен профил

 6.00 лв.

14. Обременяване с глюкоза ОГТТ

 5.50 лв.

15. Креатенин

 3.00 лв.

16. Креатенинов клирънс

 4.60 лв.

17. Урея

 3.00 лв.

18. Билирубин общ

 3.00 лв.

19. Билирубин директен

 3.00 лв.

20. Общ белтък

 3.00 лв.

21. Албумин

 3.00 лв.

22. Холестерол

 3.00 лв.

23. HDL Холестерол

 3.00 лв.

24. Триглицериди

 3.00 лв.

25. С-реактивен протеин

 5.50 лв.

26. Пикочна киселина

 3.00лв.

27. АСАТ

 3.00 лв.

28. АЛАТ

 3.00 лв.

29. Креатинкиназа

 3.00 лв.

30. ГГТ

 3.00лв.

31. Алкална фосфатаза

 3.00 лв.

32. Алфа амилаза

 3.00 лв.

33. Натрий и Калий, Хлориди – комплексно

 3.00 лв.

34. Калций

 3.00 лв.

35. Фосфати

 3.00 лв.

36. Желязо

 3.00 лв.

37. ЖСК

 3.00 лв.

38. Кръвно газов анализ

 5.50 лв.

39. Гликиран хемоглобин

 15.00 лв.

40. Тропонин – полуколичествено

 15.00 лв.

41. Тропонин – количествено

 35.00 лв.

42. FT 3

 

43. FT 4

 

44. TSH

 

45. TAT

 

46. MAT

 

Loading

Share