За повече информация, моля звънете на +359 910 92 423

Отделение по образна диагностика

 

Телефон: 0910 92 738   GSM: 0878 157 229

Началник отделение:  д-р Николай Баев – специалност „Рентгенология”

Лекарски екип: д-р Николай Минковски – специалност „Рентгенология”

                       д-р Венцислав Цветков – лекар специализант по Рентгенология

 

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

1. Рентгенография на крайници

 12.00 лв.

2. Рентгенография на стерно-клавикуларна става

 12.00 лв.

3. Рентгенография на клавикула

 12.00 лв.

4. Рентгенография на акромио-клавикуларна става

 12.00 лв.

5. Рентгенография на скапула

 12.00 лв.

6. Рентгенография на раменна става

 12.00 лв.

7. Рентгенография на хумерус

 12.00 лв.

8. Рентгенография на лакетна става

 12.00 лв.

9. Рентгенография на антебрахиум

 12.00 лв.

10. Рентгенография на гривнена става

 12.00 лв.

11. Рентгенография на длан и пръст

 12.00 лв.

12. Рентгенография на таз и тазобедрена става

 12.00 лв.

13. Рентгенография на сакроилиачна става

 12.00 лв.

14. Рентгенография на бедрена кост

 12.00 лв.

15. Рентгенография на колянна става

 12.00 лв.

16. Рентгенография на подбедрица

 12.00 лв.

17. Рентгенография на глезенна става

 12.00 лв.

18. Рентгенография на стъпало и пръсти

 12.00 лв.

19. Рентгенография на шийни прешлени (фас и профил)

 24.00 лв.

20. Рентгенография на торакални прешлени (фас и профил)

 24.00 лв.

21. Рентгенография на лумбални прешлени (фас и профил)

 24.00 лв.

22. Специални центражи на черепа

 18.00 лв.

23. Рентгенография на череп (фас и профил)

 18.00 лв.

24. Рентгенография на лицеви кости

 12.00 лв.

25. Рентгенография на околоносни кухини (синуси)

 12.00 лв.

26. Рентгенография на чилюсти

 12.00 лв.

27. Рентгенография на гръден кош и бял дроб

 18.00 лв.

28. Рентгенография на стернум

 12.00 лв.

29. Рентгенография на ребра

 12.00 лв.

30. Рентгенография на сърце и медиастинум (фас и профил)

 24.00 лв.

31. Обзорна рентгеноскопия с графия на корем

 24.00 лв.

32. Рентгенография на зъби с определен центраж

 5.00 лв.

33. Рентгеново изследване на стомах с контраст

 40.00 лв.

34. Рентгеново изследване на хранопровод с контраст

 40.00 лв.

35. Рентгеново изследване на тънки черва

 40.00 лв.

36. Иригография

 65.00 лв.

37. Ехография на коремни органи

 25.00 лв.

38. Венозна урография – екскреторна

 65.00 лв.

39. Ехография на щитовидна жлеза

 25.00 лв.

40. Ехография на млечни жлези

 25.00 лв.

41. Ехография на повръхностни структури

 25.00 лв.

42. Мамография на млечни жлези

 25.00 лв.

43. Компютърна аксиална томография

 80.00 лв.

      високоспециализирани изследвания и дейности

1. Ехокардиография

50 лв.

2. Велоергометрия

45 лв.

3. Фиброгастроскопия

70 лв.

5. Фиброколоноскопия

80 лв.

6. Електромиография (ЕМГ)

30 лв.

7. Електроенцефалография (ЕЕГ)

30 лв.

8. ЕКГ холтер

35 лв.

9. Непрекъснат 24 ч.запис на АН

35 лв.

10. Доплерова сонография

35 лв.

      Високоспециализираните изследвания се извършват след предварително записване в приемно диагностичния кабинет по съответната специалност и се заплащат по утвърдения ценоразпис на касата на лечебното заведение.

       Забележка: Контрастните вещества не влизат в цената на изследванията и се заплащат от пациента допълнително на касата на лечебното заведение по актуални цени.

Loading

Share