За повече информация, моля звънете на +359 910 92 423

Вътрешно отделение

 

Началник отделение: 

д-р Любомир Цветонав – специалист по Вътрешни болести с тясна специалност „Гастроентерология”. Притежаващ сертификат за второ ниво на горна и долна ендоскопия.

Лекарски екип:

д-р Петя Стайкова – специалист по вътрешни болести с тясна специалност по Ендокринология.

д-р Мариана Близнашка – специалист по вътрешни болести с тясна специалност Кардиология

д-р Геновева Тодорова – специалист по вътрешни болести

д-р Пеца Киркова – специалист по вътрешни болести, с тясна специалност Пулмология

Консултанти :

д-р Трифонка Цолова – специалист по вътрешни болести с тясна специалност Урология

д-р Александър Ценев – специалист по вътрешни болести с тясна специалност Кардиология

 

Цени на клиничните пътеки (КП), съгласно Договор № РД-НС-01-4 от 18.12.2013 г.
между НЗОК и БЛС.

КП № КП име цена
26 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт (на основание чл. 166 or НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 18 г.) 426 лв.
27 Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 1 8 г.) 333 лв.
47.1 Нестабилна форма на Ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронанография и болничен престой до 1 ден 700 лв.
47.2 Нестабилна форма на Ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронанография и минимален болничен престой 3 дни 600 лв.
59 Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014 1. договорът се сключва за ЗОЛ над 18 г.) 545 лв.
90 Хронична обструктивна белодробна болест—остра екзацербация (на основание § 4, т.2 от ПЗР на НРД за МД за 2014г. договорът се сключва от датата на подписване. ;На основание чл.166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 1 8 г.) 431 лв.
91 Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст – нова 497 лв.
92 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст (на основание § 4, т.2 от ПЗР на НРД за МД за 2014г. договорът се сключва от датата на подписване) 580 лв.
94 Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години (на основание § 4. т.2 от ПЗР на НРД за МД за 2014г. договорът се сключва от датата на подписване) 230 лв.
96 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години (на основание § 4, т.2 от ПЗР на НРД за МД за 2014г. договорът се сключва от датата на подписване) 800 лв.
99 Декомпенсирана хронична дихател на недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години (на основание § 4, т.2 от ПЗР на НРД за МД за 2014г. договорът се сключва от датата на подписване) 390 лв.
104 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години 1 024 лв.
61 Остър и обострен хроничен пиелонефрит (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 18 г.) 806 лв.
74 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 18 г.) 408 лв.
52 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. Клас без механична вентилация 1 621 лв.
56 Ритъмни и проводни нарушения 2 453 лв.
291 Токсоалергични реакции при лица над 18 години 939 лв.

Loading

Share