За повече информация, моля звънете на 0910 55555555

Акушеро-гинекологично отделение (АГО)

Началник отделение:

д-р Владимир Цеков – специалист по Акушерство и гинекология

Лекарски екип:

д-р Стелиана Цанова – специалист по Акушерство и гинекология

д-р Росица Махинова – специалист по Акушерство и гинекология

д-р Радуил Попов – специалист по Акушерство и гинекология

д-р Веселин Николаев – специалист по Акушерство и гинекология

 

В изпълнение на „Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве“ родилното отделение на „МБАЛ-Мездра“ ЕООД извършва слухов скрининг на всички новородени деца след информирано съгласие на родител или настойник.Основната цел на програмата е да се осигури устойчивост на провежданите политики в областта на майчиното и детско здраве.

 

„МБАЛ-Мездра“ ЕООД извършва изследване на слуха- универсален слухов скрининг с апарат за отоакустични емисии на всички новородени деца в лечебното заведение.

 

Програма по промоция на кърменето

 

Цени на клиничните пътеки (КП), съгласно Договор № РД-НС-01-4 от 18.12.2013 г.
между НЗОК и БЛС

КП № КП име цена
141 Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение 620 лв.
142.2 Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания от 14 гест. с. до 20 гест. с. Включително (на основание § 4, т.2 от ПЗР на НРД за МД за 2014г. договорът се сключва ог датата на подписване) 774 лв.
143 Интензивни грижи при бременност с реализиран риск 461 лв.
144 Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 37 г.с. 300 лв.
145 Нерадикално отстраняване на матката 600 лв.
146 Радикално отстраняване на женски полови органи- (на основание § 4. т.2 or I13P на НРД за МД за 2014г. договорът се сключва от датата на подписване) 120 лв.
147 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи 920 лв.
148 Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне2) аборта и/или многоплодна бременност и/или инвитро оплождане и/или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия) 200 лв.
149 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи 200 лв.
150 Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената 420 лв.
151 Диагностични процедури и консервативно лечение на на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход 345 лв.
152 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената 700 лв.
279 Грижи за здраво новородено дете 420 лв.

Loading

Share