За повече информация, моля звънете на +359 910 92 423

Хирургично отделение

Началник:

д-р Ивайло Вълев – специалност „Хирургия”

Лекарски екип:

д-р Йордан Ценовски – специалност Хирургия и тясна специалност „Гръдна хирургия”

д-р Венцислав Анков – специалност Хирургия, притежаващ сертификат  за извършване на доплерсонографски изследвания.

д-р Петьо Вълчев – специалност Хирургия

д-р Милян Игнатов – лекар специализант по Хирургия

д-р Гроздан Лозанов – лекар специализант по Ортопедия и травматология

Консултанти:

д-р Огнян Златев – специалност Съдова хирургия, Притежаващ сертификат за извършване на доплер-сонографски изследвания.

д-р Христо Цеков – специалност Неврохирургия

 

Цени на клиничните пътеки (КП), съгласно Договор № РД-НС-01-4 от 18.12.2013 г.
между НЗОК и БЛС.

КП № КП име цена
33 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 18 г.) 558 лв.
158 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години 624 лв.
159 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 години (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 8 г.; под 8г. само в условията на спешност) 426 лв.
160 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години 574 лв.
162 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години (на основание чл. 165 от НРД за МД за 2014г., договорът се сключва за всички кодове с изключение на: 54.93:54.94 ) 601 лв.
164 Оперативни процедури върху апендикс (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 8 г.; под 8г. само в условията на спешност) 1 127 лв.
165 Хирургични интервенции за затваряне на стома (на основание чл. 166 ог НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 8 г.; под 8г. само в условията на спешност) 1 720 лв.
166 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство (на основание чл. 166 or НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 8 г.; под 8г. само в условията на спешност) 1 000 лв.
167 Оперативни процедури при хернии (на основание чл.166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 8 г.; под 8г. само в условията на спешност) 1 500 лв.
168 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014 г. за ЗОЛ под 18 г,- само в условията на спешност) 1 200 лв.
169 Конвенционална холецистектомия (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 8 г.; под 8г. само в условията на спешност) 1 100 лв.
175 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност (на основание чл. 1 66 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 8 г.; под 8г. само и условията на спешност) 200 лв.
176 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 2 000 лв.
177 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години (на основание § 4, т.2 от ПЗР на НРД за МД за 2014г. договорът се сключва от датата на подписване и само в условията на спешност) 1 375 лв.
178 Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 8 г.; под 8г. само в условията на спешност) 714 лв.
179 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Т1-4, N0-2, МО (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 8 г.: под 8г. само в условията на спешност) 500 лв.
180 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия (на основание чл.166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 8 г.) 454 лв.
181 Оперативно лечение при остър перитонит 700 лв.
182 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 475 лв.
183 Консервативно лечение при остри коремни заболявания (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014г. се сключва за ЗОЛ над 18г.; На основание чл. 165 от НРД за МД за 2014. договорът се сключва за всички кодове с изключение на: К 65.0) 3 300 лв.
184.1 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани (на основание чл.166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 8 г.; под 8г. само в условията на спешност) 1 330 лв.
185 Лечение на тумори на кожа и лигавици—злокачествени и доброкачествени новообразувания с минимален болничен престой 1 ден (на основание чл.166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 8 г.) 384 лв.
188 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 8 г.; под 8г. само в условията на спешност) 1 052 лв.
194 Консервативно лечение на съдова недостатъчност (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 18 г.; На основание чл. 165 от НРД за МД за 2014. договорът се сключва само за код: I 80.2; I 82.1) 450 лв.
198 Тежка черепно-мозъчна травма—оперативно лечение (на основание § 4, г.2 от ПЗР на НРД за МД за 2014г. договорът се сключва от датата на подписване и само в условията на спешност) 160 лв.
202 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми 400 лв.
203 Хирургично лечение при травма на главата 500 лв.
214.2 Спешни състояния в гръдната хирургия (на основание § 4. т.2 от ПЗР на НРД за МД за 2014г. договорът се сключва от датата на подписване) 550 лв.
283 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) (на основание чл. 166 от НРД за МД за 2014 г. договорът се сключва за ЗОЛ над 5 години) 100 лв.

 

 

Loading

Share