за повече информация се обадете на +359 910 92 600
Get Adobe Flash player

Обществени поръчки

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП

 

 

„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Мездра” ЕООД, гр. Мездра

 

 

 

Класиране по обществена поръчка „Доставка на електроенергия за нуждите на „МБАЛ-Мездра“ ЕООД по свободно договорени цени“

 

 

 

Решение № 87 от 25,09,2014 г за Класиране по обществената поръчка

 

 

 

 

Share

Обявление за обществена поръчка 1597 от дата 18.08.2014 г., „Доставка на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ-Мездра“ ЕООД, гр.Мездра с особени позиции: 1.Гастроскопска видео система; 2.Многоункционален цифров 3D/4D ехограф“

 Обявление за обществена поръчка 1597 от дата 18.08.2014 г., „Доставка на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ-Мездра“ ЕООД, гр.Мездра с особени позиции:
1.Гастроскопска видео система;
2.Многоункционален цифров 3D/4D ехограф“

Share

Обявление за обществена поръчка 1365 от дата 08/08/2014

 

      Обявление за обществена поръчка 1365 от дата 08/08/2014 „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на “МБАЛ-Мездра” ЕООД, гр. Мездра“

Share

Обявление за обществена поръчка 1229 от дата 16.06.2014

 

Обявление за обществена поръчка 1229 от дата 16/06/2014 „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ-МЕЗДРА“  ЕООД ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ“

Share