МБАЛ – Мездра

за повече информация се обадете на +359 910 92 600

Get Adobe Flash player

Класиране по обществена поръчка „Доставка на електроенергия за нуждите на „МБАЛ-Мездра“ ЕООД по свободно договорени цени“

 

 

 

Решение № 87 от 25,09,2014 г за Класиране по обществената поръчка

 

 

 

 

Share

Обявление за обществена поръчка 1597 от дата 18.08.2014 г., „Доставка на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ-Мездра“ ЕООД, гр.Мездра с особени позиции: 1.Гастроскопска видео система; 2.Многоункционален цифров 3D/4D ехограф“

 Обявление за обществена поръчка 1597 от дата 18.08.2014 г., „Доставка на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ-Мездра“ ЕООД, гр.Мездра с особени позиции:
1.Гастроскопска видео система;
2.Многоункционален цифров 3D/4D ехограф“

Share

Обявление за обществена поръчка 1365 от дата 08/08/2014

 

      Обявление за обществена поръчка 1365 от дата 08/08/2014 „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на “МБАЛ-Мездра” ЕООД, гр. Мездра“

Share

Обявление за обществена поръчка 1229 от дата 16.06.2014

 

Обявление за обществена поръчка 1229 от дата 16/06/2014 „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ-МЕЗДРА“  ЕООД ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ“

Share